TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2022

UBND HUYỆN LẤP VÒ

TRƯỜNG THCS  MỸ AN HƯNG A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH- THCSMAHA

Mỹ An Hưng A, ngày 19 tháng 04 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 466/KH-PGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Lấp Vò về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022;

Trường THCS Mỹ An Hưng A xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
 2. Mục đích:

Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường.

 1. Yêu cầu:

Tổ chức ngày hội đọc sách và trưng bày sách đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức với nội dung thiết thực, hiệu quả, nhằm tạo hứng thú và hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

 1. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
 2. Tuyên truyền ý nghĩa của ngày sách Việt Nam 21/4.
 3. Tổ chức trưng bày giới thiệu sách tại thư viện.
 4. Phát động học sinh tham gia viết cảm nhận về một cuốn sách mà em yêu thích.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 1. Thời gian: Từ 21/4/2022 đến 29/4/2022.
 2. Thành phần: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.
 3. Hình thức :

– Thư viện tham mưu với Ban giám hiệu kế hoạch, kinh phí cho các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4.

– Thư viện phối hợp với Liên đội tuyên truyền về ý nghĩa ngày sách Việt Nam 21/4 trong chương trình Phát thanh măng non.

– Thư viện tiến hành lựa chọn, trưng bày sách tại thư viện.

– Phối hợp với tổ Văn – GDCD phát động học sinh viết bài cảm nhận về một cuốn sách. hướng dẫn các em cách viết bài cảm nhận sách. Đồng thời,lựa chọn những bài viết tốt, tham mưu với BGH khen thưởng.

 1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
 2. Ban giám hiệu:

– Chuẩn bị kinh phí phù hợp chi cho các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4.

 1. Tổ Văn – GDCD:

Phát động  hướng dẫn các em cách viết bài cảm nhận sách. Đồng thời,lựa chọn những bài viết tốt, tham mưu với BGH khen thưởng.

 1. Nhân viên thư viện:

– Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc 21/4.

– Viết bài tuyên truyền về ý nghĩa  Ngày sách và văn hóa đọc 21/4.

– Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hưởng ứng “ Ngày Sách và văn hóa đọc năm 2022 “ của trường đầy đủ, kịp thời về Phòng giáo dục và Đào tạo Lấp Vò trước ngày 4/5/2022.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc năm 2022 của trường THCS Mỹ An Hưng A. Rất mong các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên phối hợp hỗ trợ để các hoạt động của thư viện được thành công.

   MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

z3485718378068_a59236240950b7dc57cb6af933e0b92e

z3485718379337_4ebdc30741230a5763f20f60f6eca60b

z3485718379643_440e011d2a9af41c893f26ce8279af7a

z3485718379938_a8fc8b6c851b32e08b297e07f2ea8d0d

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *